Dokumenti

rainbow

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarenje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika (osoba za pristup informacijama) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

OSTALI DOKUMENTI