Upravno vijeće

kids read

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" Krk ima sedam članova, a čine ga:

  • četiri člana iz reda osnivača (Petra Kraljić, Tamara Žic, Anamarija Čubranić, Karmen Pindulić Možnik),
  • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Ivana Milunović),
  • dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Tamara Bajčić, Danijela Crnčić Vidas)

Predsjednica Upravnog vijeća je Petra Kraljić.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.