Upravno vijeće

kids read

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" Krk ima sedam članova, a čine ga:

  • četiri člana iz reda osnivača (Sonja Polonijo,Marinka Margan,Lorena Mihelčić,Petra Kraljić),
  • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Ivana Milunović),
  • dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove ( Sunčica Maračić, Mirela Labuđuk)

Predsjednica Upravnog vijeća je Sonja Polonijo.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.