Upravno vijeće

Upravno vijeće predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” ima sedam članova, a čine ga:

  • četiri člana iz reda osnivača (Petra Kraljić, Tamara Žic, Anamarija Čubranić, Karmen Pindulić Možnik),
  • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Ivana Milunović),
  • dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Sara Linardić, Danijela Crnčić Vidas)

Predsjednica Upravnog vijeća je Petra Kraljić.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Javnost rada Upravnog vijeća

Rad Upravnog vijeća predškolske utanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ je javan.Vrtić izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja i svoje mrežne stranice na kojoj se objavljuje obavijest o terminu održavanja sjednice Upravnog vijeća, dnevni red te zaključci.

Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća.

Građani su dužni pisanim putem najaviti svoju nazočnost na sjednici Upravnog vijeća najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

Predstavnici javnosti

Predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje na raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice.

U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici.

Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru sudjelovanja:

  • elektroničkom poštom na adresu: tajnica@dvkf-krk.hr
  • poštom na adresu: Smokvik 7, 51 500 Krk

Sa sjednice Upravnog vijeća može se isključiti javnost u slučajevima predviđenim posebnim zakonima.

Sjednice

U nastavku su dostupni dokumenti sjednica i arhiva sjednica.