O nama

rainbow

Dječji vrtić «Katarina Frankopan» je predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Krk.

U Vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece. Uz primarni program provode se integrirani i kraći specijalizirani programi: sigurnosno- zaštitni program, program prevencije ovisnosti, program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima te vjerski odgoj. Vrtić ukupno ima 32 odgojno- obrazovne skupine djece.

2009. godine u Krku je izgrađen novi objekt, matični vrtić u potpunosti prilagođen potrebama djece. Vrtić u Krku ima 12 odgojno - obrazovnih skupina: tri mješovite u dobi djece od 1 do 3 godine, jedna mlađa vrtićka skupina, dvije skupine djece u godini prije polaska u školu i pet mješovitih u dobi djece od treće do pete godine. Jedna je skupina djece obuhvaćena 5,5 satnim Programom djece s teškoćama u razvoju. U matičnom objektu nalazi se i uprava vrtića. 

Osim vrtića u Krku, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» ima još sedam podružnica u: Malinskoj, Omišlju, Njivicama, Baški, Vrbniku, Polju i Vrhu. 2011. godine dječji vrtić u Baški preselio se u novoizgrađenu, namjensku zgradu.

2009. godine Vrtić je dobio certifikat međunarodnog eko- vrtića, o čemu svjedoči i Zelena zastava koja se ponosno ističe u svakom našem vrtiću. Elementi eko programa integrirani su u svakodnevni odgojno - obrazovni rad, a ciljevi i zadaće programa u potpunosti su prilagođeni razvojnim potrebama i mogućnostima djece.

U listopadu 2015. godine otvoren je novi vrtić u Omišlju. Budući da je izgrađena nova, namjenska zgrada, vrtić je u potpunosti prilagođen potrebama djece. Vrtić broji pet odgojno- obrazovnih skupina, od kojih je jedna jaslička mješovita i četiri vrtićke mješovite.

Vrtić u Polju je u listopadu 2015. nakon adaptacije prostora povećan za jednu odgojno- obrazovnu skupinu te sada broji dvije vrtićke mješovite skupine djece.

U rujnu 2017. godine otvoren je novi, namjenski izgrađen vrtić u Malinskoj s kapacitetom od dvije jasličke i četiri vrtićke skupine djece. 

 

 

krk vrtic06  01