O nama

rainbow

Dječji vrtić «Katarina Frankopan» je predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Krk.

U Vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece. Uz primarni program provode se integrirani i kraći specijalizirani programi: sigurnosno- zaštitni program, program prevencije ovisnosti, program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima te vjerski odgoj. Vrtić ukupno ima 41 odgojno- obrazovnu skupinu djece.

2009. godine u Krku je izgrađen novi objekt, vrtić u sjedištu, u potpunosti prilagođen potrebama djece. Vrtić u Krku ima 12 odgojno - obrazovnih skupina: četiri mješovite skupine djece jasličke dobi i osam skupina djece vrtićke dobi. Jedna je skupina djece obuhvaćena 5,5 satnim Programom djece s teškoćama u razvoju. U matičnom objektu nalazi se i uprava vrtića. 

Osim matičnog vrtića u Krku, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» ima još devet područnih vrtića u: Krku, Malinskoj, Omišlju, Njivicama, Baški, Vrbniku, Polju, Vrhu i Puntu. 

2009. godine Vrtić je dobio certifikat međunarodnog eko- vrtića, o čemu svjedoči i Zelena zastava koja se ponosno ističe u svakom našem vrtiću. Elementi eko programa integrirani su u svakodnevni odgojno - obrazovni rad, a ciljevi i zadaće programa u potpunosti su prilagođeni razvojnim potrebama i mogućnostima djece.

Rast i razvoj ranog i predškolskog odgoja otočkog vrtića "Katarina Frankopan":

2011. godine dječji vrtić u Baški preselio se u novoizgrađenu, namjensku zgradu.

U listopadu 2015. godine otvoren je novi vrtić u Omišlju. Budući da je izgrađena nova, namjenska zgrada, vrtić je u potpunosti prilagođen potrebama djece. Vrtić broji pet odgojno- obrazovnih skupina, od kojih su dvije jasličke mješovite i tri vrtićke mješovite.

Vrtić u Polju je u listopadu 2015. nakon adaptacije prostora povećan za jednu odgojno- obrazovnu skupinu te sada broji dvije vrtićke mješovite skupine djece.

U rujnu 2017. godine otvoren je novi, namjenski izgrađen vrtić u Malinskoj s kapacitetom od dvije jasličke i četiri vrtićke skupine djece. U studenom 2018. godine kapacitet vrtića je proširen za još jednu skupinu djece jasličkog uzrasta.

U siječnju 2019. godine "Katarini Frankopan" pripojen je vrtić u Puntu koji obuhvaća tri skupine djece vrtićkog uzrasta.

U studenom 2020. godine otvoren je područni vrtić u Krku kojeg pohađaju dvije skupine djece u godini pred polazak u školu. 

1. rujna 2021. godine otvoren je novi, namjenski vrtić u Vrbniku s kapacitetom od dvije skupine djece vrtićkog uzrasta.

1. rujna 2021. godine vrtić u Malinskoj proširio je kapacitet za još jednu skupinu djece vrtićkog uzrasta te sada obuhvaća osam odgojno- obrazovnih skupina. 

 

 

 

krk vrtic06  01