Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti uređeno je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilonsti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi za prijavljivanje nepravilnosti.

Prijava sadrži: podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi/osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Nepravilnost se može prijaviti putem obrazca za prijavljivanje.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti