Prehrana i zdravlje

Za RODITELJE djece od prve do treće godine života

za roditelje od 1-3 godine

Jelovnike izrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a te se mijenjaju na tjednoj bazi. Trenutno se koristi jelovnik proljeće- ljeto.

Na oglasnoj ploči svakog vrtića objavljen je jelovnik koji je važeći za određeni tjedan.

OBRAZCI ZA PREUZIMANJE: