O nama

Dječji vrtić «Katarina Frankopan» je predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Krk.

Općenito

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ je javna predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Krk, a suosnivačka prava dijele sve općine otoka Krka: Općina Omišalj, Općina Malinska- Dubašnica, Općina Punat, Općina Vrbnik, Općina Baška i Općina Dobrinj. U vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi. Rad vrtića temelji se na humanističko- razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja kojom se u potpunosti prilagođavamo razvojnim potrebama djece stvarajući uvjete za što kvalitetniji život, rast i razvoj djece u kontekstu ustanove.

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ osnovni je nositelj programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području otoka Krka. Djeluje na ukupno jedanaest lokacija te se u svakom ostvaruje cjelodnevni desetsatni primarni program.

Matični vrtić, u kojem je smještena i uprava vrtića, nalazi se u Krku. Deset područnih vrtića djeluje diljem otoka Krka: Krk, Omišalj, Njivice, Malinska, Vrh, Punat, Vrbnik, Baška, Polje i Milohnić. 

Vrtić se posebno ponosi kontinuiranim rastom i razvojem ustanove što je od strane svake općine praćeno izgradnjom novih vrtića ili adaptiranjem postojećih objekata. Time je standard kvalitete ranog i predškolskog odgoja na području čitavog otoka postigao visoku razinu.

Matični vrtić u Krku izgrađen je 2009. godine i ujedno je najveći od svih vrtića „Katarine Frankopan“. Broji 12 odgojno- obrazovnih skupina: četiri mješovite skupine djece jasličke dobi i osam skupina djece vrtićke dobi. Jedna je skupina djece obuhvaćena Posebnim 5,5 satnim programom za djecu s težim teškoćama u razvoju. U matičnom objektu nalazi se i uprava vrtića.

2011. godine područni vrtić u Baški seli se u ovoizgrađenu, namjensku zgradu, u potpunosti prilagođenu potrebama djece.

Listopad 2015. godine značajan je za vrtiće u Polju i Omišlju: vrtić u Polju u potpunosti je adaptiran čime je njegov kapacitet proširen za još jednu skupinu djece vrtićkog uzrasta, dok je u Omišlju otvorena novoizgrađena, namjenska zgrada s puno većim kapacitetom u odnosu na dotadašnji postojeći vrtić.   

U rujnu 2017. godine vrtić u Malinskoj pedagošku godinu započeo je u novoizgrađenom vrtiću s kapacitetom od četiri skupine djece vrtićke dobi i dvije skupine djece jasličke dobi. Već u studenom 2018. godine, zbog potreba lokalnog stanovništva, otvorena je još jedna skupina djece jasličkog uzrasta. U rujnu 2021. godine otvara se peta skupina djece vrtićkog uzrasta te vrtić danas obuhvaća ukupno osam odgojno- obrazovnih skupina.

U siječnju 2019. godine Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ pripojen je vrtić u Puntu, čime je otočki vrtić povećan za još jedan područni vrtić odnosno tri skupine djece vrtićkog uzrasta.

U studenom 2020. godine otvoren je područni vrtić u Krku kojeg pohađaju dvije skupine djece u godini pred polazak u školu.

Novoizgrađeni vrtić u Vrbniku s kapacitetom od dvije skupine djece vrtićkog uzrasta, započeo s radom u rujnu 2021. godine.

Najnoviji vrtić „Katarine Frankopan“ otvoren je u mjestu Milohnići te obuhvaća jednu jasličku i jednu vrtićku skupinu.

Redoviti vrtićki program obogaćen je eko sadržajima budući da „Katarina Frankopan“ još od 2009. godine nosi certifikat međunarodnog eko vrtića, a 2019. godine vrtić je dobio zlatni status. Elementi eko programa integrirani su u svakodnevni odgojno – obrazovni rad, a ciljevi i zadaće programa u potpunosti su prilagođeni razvojnim potrebama i mogućnostima djece.

Upravljanje

2009. godine u Krku je izgrađen novi objekt, matični vrtić, u potpunosti prilagođen potrebama djece. Vrtić u Krku ima 12 odgojno – obrazovnih skupina: četiri mješovite skupine djece jasličke dobi i osam skupina djece vrtićke dobi. Jedna je skupina djece obuhvaćena 5,5 satnim Programom djece s teškoćama u razvoju. U matičnom objektu nalazi se i uprava vrtića.

Osim matičnog vrtića u Krku, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» ima još deset područnih vrtića u: Krku, Malinskoj, Omišlju, Njivicama, Baški, Vrbniku, Polju, Vrhu, Puntu i Milohnićima.

Upravno vijeće

Upravno vijeće predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” ima sedam članova, a čine ga:

  • četiri člana iz reda osnivača (Tamara Žic,Katarina Žic Bužonja, Anamarija Čubranić, Marija Kovačević),
  • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Ema Makarun),
  • dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Sara Linardić, Danijela Crnčić Vidas)

Predsjednica Upravnog vijeća je Tamara Žic.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Javnost rada Upravnog vijeća

Rad Upravnog vijeća predškolske utanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ je javan.Vrtić izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja i svoje mrežne stranice na kojoj se objavljuje obavijest o terminu održavanja sjednice Upravnog vijeća, dnevni red te zaključci.

Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća.

Građani su dužni pisanim putem najaviti svoju nazočnost na sjednici Upravnog vijeća najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

Predstavnici javnosti

Predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje na raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice.

U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici.

Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru sudjelovanja:

  • elektroničkom poštom na adresu: tajnica@dvkf-krk.hr
  • poštom na adresu: Smokvik 7, 51 500 Krk

Sa sjednice Upravnog vijeća može se isključiti javnost u slučajevima predviđenim posebnim zakonima.

Sjednice

U nastavku su dostupni dokumenti sjednica i arhiva sjednica.

Zaključci

U nastavku su dostupni dokumenti zaključci i arhiva.