PLAN NABAVE - GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN”

Plan nabave predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ možete pogledati na Internet stranici 

Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Plan nabave za 2021.g.(04.01.2021)

Odluka o početku postupka jednostavne nabave JeN 1/21

Odluka o početku postupka jednostavne nabave JeN 2/21