Izgrađen 2009. godine, estetski lijepo osmišljen, ugodan za boravak djece i svih koji se o njima brinu. Življenje djece protkano igrom i učenjem vještina potrebnih za rast i razvoj osigurano je predanim radom odgajatelja, stručnog tima i svih koji brinu za dobro funkcioniranje ustanove.

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastoje maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom, poticajnom okruženju.

Ekologija je sastavni dio našeg života (Zlatni status Eko-škola), a eko tim vodi brigu o povrtnjaku, voćnjaku, masliniku na način da sve što uberemo se nađe na našem „stolu“. Jednako tako neprestano predlaže i uređuje okoliš kako bi se djecu poticalo na kretanje, istraživanje, druženje i radost. Da to ne budu neki stereotipi gotovih igrala već da se potiče kreativnosti djece u razmišljanju, mašti i samoorganiziranoj igri na zraku.

Dramski tim brine o zabavnom životu priređujući kontinuirano kazališne predstave, a estetski tim brine o izložbama i uređenju prostora da bi se kod djece razvijao smisao za lijepo te estetski i umjetnički vrijedno. U sobama dnevnog boravka, prema interesima djece, stvaraju se centri aktivnosti koji omogućuju razvoj svih dječjih kompetencija te razne oblike grupiranja i individualnog rada s djecom. Oni su vrlo slični prostorima obiteljske atmosfere, s porukom ugode, dobrodošlice te pozivaju na druženje, igru i učenje.

Stalnim usavršavanjem kroz stručne skupove, radionice, predavanja, refleksivne praktične prakse prate suvremene znanstvene spoznaje i u suradnji sa stručnim timom podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i istražuju mogućnosti novih pedagoških pristupa.

Svoj rad dokumentiraju i prezentiraju na stručnim skupovima, sudjelovanjem na izložbama i objavljivanjem stručnih članaka.
Matični vrtić Krk ima 4 jasličke skupine i 7 vrtićkih u desetsatnom redovitom programu, te jednu skupinu u Posebnom pet i pol satnom programu za djecu s teškoćama.

Vijesti iz vrtića

Vuna i osjetilnost

VUNA – NOVI DIDAKTIČKI MATERIJAL Ove pedagoške godine zadaća je između ostalih i omogućiti djeci da što bolje razvijaju svoje sposobnosti,kroz holistički pristup i poticajnu

Pročitajte više »